برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
تاریخ : يکشنبه 13 آبان 1397
کد 1256

جلسه سیاستگذاری آموزش با حضور مدیر و کارشناسان مدیریت پرستاری دانشگاه

جلسه سیاستگذاری آموزش با حضور مدیر و کارشناسان مدیریت پرستاری دانشگاه
جلسه سیاستگذاری آموزش با حضور صفری " مدیرپرستاری دانشگاه "،  کارشناسان مدیریت پرستاری دانشگاه و جمعی از سوپروایزرین آموزشی مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانهای شهرستان با هدف " سیاستگذاری آموزش سال 98 ، ارتقای برنامه های آموزش مدوام ، تعیین کارگاههای تخصصی "  روز پنچ شنبه مورخه 10/8/97 در دفتر مدیریت پرستاری دانشگاه برگزار گردید.