برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
تاریخ : شنبه 12 آبان 1397
کد 1255

بازدید نظارتی شبانه "مدیران معاونت درمان " از اورژانس مرکز آموزشی درمانی سینا

بازدید نظارتی شبانه "مدیران معاونت درمان " از اورژانس مرکز آموزشی درمانی سینا
بازدید نظارتی شبانه "مدیران معاونت درمان " از اورژانس مرکز آموزشی درمانی سینا  با هدف"ارائه راهکارهای لازم برای رفع نواقص و ارتقاء خدمات خدمات بالینی و قدردانی از تلاش همکاران روز پنچ شنبه ساعت 30/23 مورخه 10/08/97 بعمل آمد.