برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
تاریخ : شنبه 5 آبان 1397
کد 1254

اهم فعالیتهای کمیته زخم دانشگاه

اهم فعالیتهای کمیته زخم دانشگاه
معرفی کمیته زخم دانشگاه
اهم فعالیتهای کمیته زخم دانشگاه به شرح زیر می باشد :
 کمیته زخم دانشگاه با "هدف  ارتقای کیفیت ارائه خدمات بالینی در زمینه پیشگیری و درمان صحیح زخمهای شایع بیمارستانی  و پای دیابتی ، شناخت زخمهای فشاری  ،  پیشگیری ازبروز زخم ، درمان بموقع زخم ( کاهش بروز عوارض در بیمار ، کاهش بارکاری پرستاران ، کاهش عفونت بیمارستانی و روزهای بستری ، کاهش هزینه های درمانی در مورخه 25/6/97 با حضور دکتر پورفتحی " معاون درمان " و صفری "مدیر پرستاری دانشگاه" با شرکت مدیران پرستاری مراکز درمانی دانشگاهی وغیر دانشگاهی استان  در سالن کنفرانس حوزه ریاست دانشگاه  تشگیل گردید .
دکتر پورفتحی "معاون درمان" ضمن تاکید براهمیت تشکیل کمیته زخم به شکل آکادمیک ، خواستار ساماندهی مدیریت زخم در کلیه بیمارستانهای استان ،  تعیین کارشناسان زخم در تمامی مراکز دانشگاهی و غیر دانشگاهی زیر نظر کمیته زخم دانشگاه و عدم دخالت افراد غیر مجاز در زمینه زخم در مراکز درمانی و خارج بیمارستانی شدند.
صفری مدیر پرستاری دانشگاه با تاکید بر اهمیت موضوع زخم در مراکز درمانی و شروع به کار کمیته زخم دانشگاه و معرفی دکتر قادری بعنوان مسئول کمیته خواستار همکاری تمامی مراکز با برنامه مرتبط با زخم شدند.
در ادمه جلسه ای توجیهی آموزشی  مورخه 15و16/7/97  با شرکت سوپروایزرین آموزشی ، کارشناسان هماهنگ کننده ایمنی بیمار ، کارشناسان کنترل عفونت و سرپرستاران بخشها در سالن دانشکده داروسازی تشکیل گردید.
سمینار کمیته زخم دانشگاه با هدف " شناخت و پیشگیری و درمان زخم پای دیابتی در سالن مرکز آموزشی درمانی سینا با شرکت پرستاران شاغل درآن  مرکز مورخه 29/7/97 برگزارگردید .