برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
تاریخ : يکشنبه 1 مهر 1397
کد 1245

دستور عمل کشوری احیا با مایعات، خون و فراورده ها در خونریزی مامایی 1397

دستور عمل کشوری احیا با مایعات، خون و فراورده ها در خونریزی مامایی 1397