برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
تاریخ : سه شنبه 13 شهريور 1397
کد 1240

دستورالعمل اجساد مجهول الهویه 1397/06/06

دستورالعمل اجساد مجهول الهویه 1397/06/06