برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
تاریخ : چهارشنبه 7 شهريور 1397
کد 1238

چک لیست نظارت جامع بر عملکرد بیمارستانهای استان - ویرایش 1 - شهریور 1397

چک لیست نظارت جامع بر عملکرد بیمارستانهای استان - ویرایش 1 - شهریور 1397