برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
تاریخ : شنبه 27 مرداد 1397
کد 1230

فرمت درخواستی وزارت برای گزارش his از درآمد بخشهای بیمارستان

فرمت درخواستی وزارت برای گزارش his از درآمد بخشهای بیمارستان