برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
تاریخ : يکشنبه 21 مرداد 1397
کد 1225

استانداردهای خدمات سونوگرافی، برونکوسکوپی

استانداردهای خدمات سونوگرافی، برونکوسکوپی

استانداردهای خدمات سونوگرافی، برونکوسکوپی

شامل:
           
           
استانداردهای مصوب برونکوسکوپی
            شناسه و استاندارد خدمت تست استنشاقی واکنش برونکیال (با هیستامین متاکولین یا ترکیبات مشابه)
            شناسه و استاندارد خدمت اسپیرومتری ساده بزرگسالان
            شناسه و استاندارد خدمت اسپیرومتری با و بدون برونکودیلاتور (قبل و بعد آزمایش دوز برونکودیلاتور)
            شناسه و استاندارد خدمت برونکوسکوپی تشخیصی
            شناسه و استاندارد خدمت برونکوسکوپی و بیوپسی از برونش
            شناسه و استاندارد خدمت برونکوسکوپی قابل انعطاف درمانی جهت تخریب تومور به هر روش
            شناسه و استاندارد خدمت برونکوسکوپی قابل انعطاف درمانی جهت آسپیراسیون درمانی یا دیلاتاسیون برونش یا تراشه و یا درآوردن جسم خارجی
            شناسه و استاندارد خدمت برونکوسکوپی با برونکوآلوئولار لاواژ
            شناسه و استاندارد خدمت برونکوسکوپی از طریق لوله تراشه و تراکئوستومی
            شناسه و استاندارد خدمت برونکوسکوپی تشخیصی درمانی با سونوگرافی داخل برونش (EBUS)
            شناسه و استاندارد خدمت کارگذاری کاتتر دائم و کاف دار به فضای پلور با تونل زدن
            شناسه و استاندارد خدمت برونکوسکوپی و بیوپسی از پارانشیم از طریق راه هوایی (TBLB)
            شناسه و استاندارد خدمت برونکوسکوپی تشخیصی درمانی با بیوپسی آسپیراسیون سوزنی از طریق برونش (TBNA)
استانداردهای مصوب سونوگرافی حاملگی
            شناسه و استاندارد خدمت سونوگرافی حاملگی (سن، وضعیت جفت و جنین و ضربان قلب)
            شناسه و استاندارد خدمت سونوگرافی NT با یا بدون NB
            شناسه و استاندارد خدمت سونوگرافی برای تشخیص مالفورماسیون های مادرزادی جنین
            شناسه و استاندارد خدمت سونوگرافی بررسی رشد جنین و IUGR غیر داپلر (بیومتری)
            شناسه و استاندارد خدمت سونوگرافی کالر داپلر رحم حامله (رحم، جفت و جنین)
            شناسه و استاندارد خدمت سونوگرافی داپلر جفت از نظر آکرتا
            شناسه و استاندارد خدمت سونوگرافی Biophysical Profile (بررسی حرکت، تون، تنفس جنین و مایع آمنیوتیک و NST)
            شناسه و استاندارد خدمت سونوگرافی کالر داپلر رحم و تخمدان از طریق واژینال