برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
تاریخ : چهارشنبه 17 مرداد 1397
کد 1221

ویدئو کنفرانس مصوبات ستاد طرح تحول سلامت مورخه 14/5/1397

ویدئو کنفرانس مصوبات ستاد طرح تحول سلامت مورخه 14/5/1397
ویدئو کنفرانس با موضوع مصوبات ستاد تحول  مورخه 14/5/1397ساعت 30/9با حضور "وزیرمحترم وزارت و معاونین وزارت بهداشت ودرمان" و با شرکت "ریاست و اعضای هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی تبریز" و همچنین شرکت "معاون درمان و مدیران ستادی معاونت درمان و روسای بیمارستانهای استان" در سالن کنفرانس حوزه ریاست دانشگاه برگزار گردید .
در ابتدا جناب آقای حقدوست "معاون محترم برنامه ریزی ، راهبردی و هماهنگی " و جناب آقای دکتر جان بابایی "معاون محترم درمان وزارت بهداشت" ضمن تاکید بر ادامه روند اتخاذ تدابیر لازم در خصوصی مدیریت صحیح منابع و مصارف به موضوعات و موارد زیر اشاره فرمودند:
- بحث مقیمی پزشکان
- بحث آنتی بیوتیک
- بحث ترویج زایمان طبیعی
-  بحث تاسیسات
- بحث استحاق سنجی
- خدمات پرتواتر و گرانقیمت
- بحث جامع خدمات بیماران خاص
- بحث پیوند
- بحث شیمی درمانی سر پایی
- بحث نظارت بر تامین دارو و لوازم مصرفی بیمارستانها
- سامانه 190
- بحثNever event
- کاهش فرانشیز
- قرداد با بیمه های خصوصی و تکمیلی توسط بیمارستانها
- بحث خدمات گران قیمت وصعب العلاج
- ماندگاری پزشکان
درادامه جنای آقای دکتر هاشمی "وزیر محترم بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی "تاکید نمودند:  که در مدیریت هزینه ها در راستای اجرای " طرح تحول سلامت  " ، رفاه و آرامش مردم در اولویت قرار گیرد.
ایشان همچنین  اشاره فرمودند: روسای دانشگاهها به مدیرانی که بهترین اقدامات را در مدیریت هزینه ها و صرفه جویی  ها انجام دهند، مورد تشویق مالی و سیاحتی قرار دهند.
در ادامه دکتر صومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز موارد زیر را به روسا و مدیران بیمارستانها تاکید نمودند:
-تمام شرکتها موظفند دارو ولوازم مصرفی را با قیمت مناسب ومصوب  تحویل دهند و در صورت هرگونه مشکل روسا ومدیران مراکز موارد را به معاونت دارو ، معاونت پشتیبانی و معاونت درمان گزارش نمایند.
-در صورت بستری بیمار در بیمارستان خصوصی و وقوع هر گونه عوارض ونیاز به اعزام بیمار بیمارستانهای خصوصی موظف هستند، مشکل و انتقال بیمار را به هر نحوی حل نمایند و این مسئولیت برعهده بیمارستان است و خانواده بیماررا در مشکلات به وجود آمده درگیر ننمایند.