برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
تاریخ : دوشنبه 24 ارديبهشت 1397
کد 1168

مراسم تودیع و معارفه مدیر محترم نظارت، اعتباربخشی و صدور پروانه ها و مدیر محترم امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی

مراسم تودیع و معارفه مدیر محترم نظارت، اعتباربخشی و صدور پروانه ها و مدیر محترم امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی


مراسم تودیع و معارفه مدیر محترم نظارت، اعتباربخشی و صدور پروانه ها و همچنین مدیر محترم امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی

سه شنبه ساعت 16:30 مورخ 1397/2/25
سالن حوزه ریاست دانشگاه