برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
تاریخ : يکشنبه 23 ارديبهشت 1397
کد 1166

انتصاب آقای دکتر مهدی نظری بعنوان مدیر تعالی بالینی و امور بیمارستانها

انتصاب آقای دکتر مهدی نظری بعنوان مدیر تعالی بالینی و امور بیمارستانها