آرشیو راهنماهای بالینی و استانداردها

دستورالعملهای بالینی وزارت 1400-نسخه دوم استاندارد مشاوره فارماکوتراپی بیماران بستری (اصلاحیه)

دستورالعملهای بالینی وزارت 1400-نسخه دوم استاندارد مشاوره فارماکوتراپی بیماران بستری (اصلاحیه)

(28)

...

شنبه 6 فروردين 1401
دستورالعملهای بالینی وزارت 1400-اجرای اندیکاسیون مجاز تجویز بواسیزوماب( آواستین) در داخل ویتره چشم

دستورالعملهای بالینی وزارت 1400-اجرای اندیکاسیون مجاز تجویز بواسیزوماب( آواستین) در داخل ویتره چشم

(30)

اجرای اندیکاسیون مجاز تجویز بواسیزوماب( آواستین) در داخل ویتره چشم

شنبه 18 دي 1400
دستورالعملهای بالینی وزارت 1400-نسخه دوم استاندارد اکوکاردیوگرافی جنین

دستورالعملهای بالینی وزارت 1400-نسخه دوم استاندارد اکوکاردیوگرافی جنین

(29)

استاندارد اکوکاردیوگرافی جنین

سه شنبه 30 آذر 1400
دستورالعملهای بالینی وزارت 1400- استانداردهای مددکاری

دستورالعملهای بالینی وزارت 1400- استانداردهای مددکاری

(47)

...

دوشنبه 22 آذر 1400
دستورالعملهای بالینی وزارت 1400- راهنمای بالینی تشخیص و درمان سرطان پستان در ایران

دستورالعملهای بالینی وزارت 1400- راهنمای بالینی تشخیص و درمان سرطان پستان در ایران

(66)

راهنمای بالینی تشخیص و درمان سرطان پستان در ایران

دوشنبه 22 آذر 1400
 دستورالعملهای بالینی وزارت 1400- راهنمای تجویز داروهای لیراگلوتاید، لووکارنیتین و هورمون رشد

دستورالعملهای بالینی وزارت 1400- راهنمای تجویز داروهای لیراگلوتاید، لووکارنیتین و هورمون رشد

(31)

راهنمای تجویز داروهای لیراگلوتاید، لووکارنیتین و هورمون رشد

دوشنبه 22 آذر 1400
کدینگ به روزرسانی شده ابلاغی سازمان غذا و دارو برای برنامه نسخه نویسی و نسخه پیچی

کدینگ به روزرسانی شده ابلاغی سازمان غذا و دارو برای برنامه نسخه نویسی و نسخه پیچی

(152)

...

شنبه 13 آذر 1400
دستورالعملهای بالینی وزارت 1400- شناسنامه و استاندارد خدمت مشاوره ژنتیک Genetic Counseling

دستورالعملهای بالینی وزارت 1400- شناسنامه و استاندارد خدمت مشاوره ژنتیک Genetic Counseling

(61)

شناسنامه و استاندارد خدمت مشاوره ژنتیک Genetic Counseling

سه شنبه 9 آذر 1400
دستورالعملهای بالینی وزارت 1400- استاندارد خدمت استندبای در اعمال مداخله ای قلبی و عروقی (شرایط اتاق عمل، بخشهای EP lab، کت لب و اتاقهای هیبرید)

دستورالعملهای بالینی وزارت 1400- استاندارد خدمت استندبای در اعمال مداخله ای قلبی و عروقی (شرایط اتاق عمل، بخشهای EP lab، کت لب و اتاقهای هیبرید)

(49)

استاندارد خدمت استندبای در اعمال مداخله ای قلبی و عروقی...

سه شنبه 9 آذر 1400
دستورالعملهای بالینی وزارت 1400- تعویض دریچه آئورت بدون نیاز به بخیه Sutureless AVR

دستورالعملهای بالینی وزارت 1400- تعویض دریچه آئورت بدون نیاز به بخیه Sutureless AVR

(44)

تعویض دریچه آئورت بدون نیاز به بخیه Sutureless AVR...

سه شنبه 2 آذر 1400