ششمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری

 تمدید مهلت ثبت نام داوطلبین عضویت در شورایعالی سازمان نظام پرستاری
 نتایج انتخابات ششمین دوره هیئت مدیره سازمان نظام پرستاری "حوزه انتخابیه تبریز" 
زمان استقرار صندوق های اخذ رای ثابت و سیار در بیمارستانها مراکز آموزشی درمانی تبریز 
  برنامه استقرار صندوق های حوزه انتخاباتی تبریز 
 لیست نهایی داوطلبین حوزه انتخاباتی تبریز
 تغییر  ساعت اخذ رای انتخابات نظام پرستاری
 امکان حضور داوطلبین در صندوق های اخذ رای با هماهنگی
 برگزاری جلسه توجیهی داوطلبین ششمین دوره نظام پرستاری-حوزه تبریز
 اعلام ساعت شروع و پایان اخذ رای گیری انتخابات سازمان نظام پرستاری مورخ 7 مهر ماه 1402 
 تمدید مهلت دریافت اعتراض یا شکایت رد شدگان انتخابات سازمان نظام پرستاری 
 لیست تایید صلاحیت شدگان انتخابات نظام پرستاری
 تمدید مهلت ثبت نام داوطلبان عضویت در هیئت مدیره های سازمان نظام پرستاری

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------