لینکها
 
  تعرفه های خدمات تشخیصی ودرمانی

تعرفه های سال 1393

نحوه محاسبه درآمد بخش دربيمارستان

ابلاغ دستورالعمل پرداخت مبتني بر عملكرد پزشكان و كاركنان غيرپزشك - کلیه اطلاعات مورد نیاز

كاهش تعرفه همراه بيمار درمراكز مشمول تعرفه دولتي وپوشش بيمه اي كاتترمركزي ازراه پوست نوزادان -بهمن 93

تعرفه هاي خدمات شايع درمراكز مشمول تعرفه دولتي(2) از اول مهرماه سال 1393

ابلاغ تعهدات و پوشش بيمه اي برخي از داروها و خدمات دندانپزشكي -دي 93

ابلاغ ضرايب كاي استاني بخش خصوصي 93

جدول كلي فرانشيز ها - برنامه تحول نظام سلامت و كتاب ارزشهاي نسبي خدمات ومراقبتهاي سلامت

كاي دوم پزشكان درماني قرارداد نظام نوين تمام وقت وارسال ليست  مربوطه به سازمانهاي بيمه گر{كد (90) كتاب ارزشهاي نسبي خدمات ومراقبتهاي سلامت }

ايجاد فيلد كاي ترجيحي در  HIS و صورتحساب- مكاتبه با آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه

رعايت كاهش فرانشيز در مراكز وابسته به دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور

اعلام تعرفه هاي سونوگرافي و راديوگرافي پرتابل- مكاتبه با سازمانهاي بيمه گر

كد تعديلي 63 مربوط به اقدامات جراحي يا بيهوشي بر روي كودكان يا شيرخواران

كاي دوم پزشكان استخدامي وضريب كاي تمام وقت - كد 90 ارزشهاي نسبي خدمات ومراقبتهاي سلامت

سهم پزشكان درمراكز خصوصي وخيريه (كتاب ارزشهاي نسبي خدمات ومراقبتهاي سلامت)

ممنوعيت هر گونه تغيير ، تفسير و اعمال نظر درخصوص تعرفه هاي كتاب ارزش نسبي خدمات و مراقبتهاي سلامت

RVU2 (ويرايش دوم كتاب ارزشهاي نسبي خدمات ومراقبتهاي سلامت - ويرايش 10 آبان 93) برگرفته از http://rvu.behdasht.gov.ir/

كدهاي هتلينگ و...(كتاب ارزشهاي نسبي خدمات ومراقبتهاي سلامت)واستفاده ازسايت rvu  ...... دریافت فایل اکسل

كدهاي خدمات شايع ارولوژي -ارزشهاي نسبي خدمات سلامت

كاهش فرانشيز خدمات سرپايي كتاب ارزشهاي نسبي خدمات ومراقبتهاي سلامت

همكاري در تكميل فهرست خدمات آزمايشگاهي كتاب ارزش نسبي خدمات سلامت  ........   CPT 2014   ........  جدول اطلاعات

نامه ابلاغ كتاب ارزشهاي نسبي توسط وزيررفاه به سازمانهاي بيمه گر پايه -مهر 93

تعرفه هاي جديد اعمال گلوبال  كتاب ارزشهاي نسبي خدمات ومراقبتهاي سلامت   ............   پیوست

نحوه محاسبه جزءفني(كد27)- كتاب ارزشهاي نسبي خدمات ومراقبتهاي سلامت  -مهر 93

كاهش فرانشيز بيماران بستري دربيمارستانهاي دانشگاهي- ارزشهاي نسبي خدمات ومراقبتهاي سلامت  -مهر 93

تعرفه خدمات مشاوره تغذيه در كتاب ارزشهاي نسبي خدمات ومراقبتهاي سلامت  -مهر 93

تعرفه خدمات شركتهاي توسعه دهنده سيستمهاي اطلاعات بيمارستاني در راستاي اجراي ارزشهاي نسبي جديد خدمات مراقبت سلامت در سال 1393

دستورالعمل اجرای کتاب ارزشهای نسبی خدمات ومراقبتهای سلامت  -مهر 93

دانلود کتاب ارزشهای نسبی خدمات و مراقبتهای سلامت   .......     6.4 MB       ............    دانلود فایل اکسل

تعرفه هاي برخي ازخدمات درماني و تشخيصي بخش خصوصي-شهريور93  .......   دانلود فایل پیوست

مراكز مشمول تعرفه دولتي:

          نامه شماره 44505 معاونت درمان تبریز

          نامه شماره 4503 وزارت

          نامه شماره 9876 وزارت

          نامه شماره 1633 وزارت


اعلام تعرفه هاي خدمات درماني و تشخيصي اتباع خارجي -موسسات وكلينيكها-شهريور93  

اعلام تعرفه هاي خدمات تشخيصي و درماني اتباع خارجي -شهريور93   

رعايت تعرفه هاي خدمات درماني و تشخيصي دولتي درمراكزعمومي غيردولتي در سال 1393   

ریزتعرفه هاي خدمات تشخيصي(آزمايشگاهي وتصويربرداري) واعمال جراحي گلوبال در بخش دولتی و غیردولتی و بخش خصوصی سال 1393 

آزمايشگاهي   ...............     تصويربرداري     .................     اعمال جراحي گلوبالتعرفه های خدمات درمانی و تشخیصی دولتی در سال 1393   

مراکز عمومی غیر دولتی کشوری    

مراکز و موسسات عمومي غيردولتي در استان آذربایجانشرقی   

تعرفه هاي خدمات درماني و تشخيصي دولتي در بخش عمومي غيردولتي در سال1393   

تعرفه هاي خصوصي خدمات دندانپزشكي استان در سال1393   

تعرفه دندانپزشكي مراكز دولتي ، وعمومی غیردولتی  استان آذربایجان شرقی سال 1393   

تعرفه های ویزیت پزشکان، ضرایب کا و هتلینگ بیمارستانها در بخش خصوصی - 1393   

سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی استان در سال 1393   تعرفه های سال 1392


كتابچه تعرفه 1392- آدرس چاپخانه : تهران – خيابان جمهوري اسلامي – نرسيده به چهارراه استانبول – خيابان بابي ساندز- پلاك 36 واحد 2 ( نشر ره آورد تهران 66715474 -021 )

تعرفه حمل بیمارتوسط آمبولانس بخش دولتی، بخش غیر دولتی و بخش خصوصی سال 1392                        نامه وزارت بهداشت ودرمان
تعرفه هاي دولتي ، عمومي غيردولتي وسقف استاني تعرفه هاي خصوصي خدمات دندانپزشكي در سال1392              فایل PDF

تعرفه دیالیزمزمن درمراکز دولتی درسال 1392

نحوه محاسبه مابه التفاوت تعرفه های سال های 91- 1392  (پیرو اول)

تعرفه هاي خدمات آزمايشگاهي وتصويربرداري خصوصي 1392           فایل PDF

تعرفه هاي خدمات تشخيصي بخش عمومي غيردولتي (آزمايشگاهي وتصويربرداري) در سال 1392            فایل PDF

تعرفه هاي محاسبه شده برخي از خدمات درماني شايع درسال 1392

 تعرفه هاي خدمات تشخيصي بخش دولتي (آزمايشگاهي وتصويربرداري) در سال 1392            فایل PDF

سقف تعرفه هاي خدمات درماني و تشخيصي خصوصي استاني در سال 1392

تعرفه های تشخیصی ودرمانی عمومی غیر دولتی 1392

مراکز وموسسات عمومی غیردولتی 1392

تعرفه هاي اعمال گلوبال  در سال 1392

تعرفه هاي خدمات درماني و تشخيصي دولتي در سال 1392

تعرفه هاي همودياليز بخش خيريه و خصوصي ، دياليزصفاقي وپوشش بيمه اي داروها  در سال 1392

تعرفه هاي خدمات پيشگيري تشخيصي و درماني اتباع خارجي درمراكز دانشگاهي  درسال 1392تعرفه های سال 1391کتابچه تعرفه 1391- آدرس چاپخانه : تهران – خیابان جمهوری اسلامی – نرسیده به چهارراه استانبول – خیابان بابی ساندز- پلاک 36 واحد 2 ( نشر ره آورد تهران 66715474 -021 )--------------------------------------------------کتاب تعرفه های سال 1390  - آدرس چاپخانه : تهران – خیابان جمهوری اسلامی – نرسیده به چهارراه استانبول – خیابان بابی ساندز- پلاک 36 واحد 2 ( نشر ره آورد تهران 66715474 -021 )

 

سقف تعرفه های درمانی وتشخیصی غیردولتی استانی  1390      

کتاب تعرفه خدمات تشخيصي ودرماني دولتي وغيردولتي سال 1390 - آدرس چاپخانه : تهران – خیابان جمهوری اسلامی – نرسیده به چهارراه استانبول – خیابان بابی ساندز- پلاک 36 واحد 2 ( نشر ره آورد تهران 66715474 -021 )

تعرفه بخش خصوصي ودولتي سال 1390 ----- پیرو ----- نامه ابلاغ تعرفه ها

تعرفه هاي محاسبه شده برخي از خدمات درماني شايع دربخش دولتي درسال 1390

تعرفه هاي محاسبه شده برخي از خدمات درماني شايع دربخش خصوصي درسال 1390

تعرفه گلوبال( 90 ) مورد اعمال شایع جراحی در بخش دولتی 1390

تعرفه خدمات دندانپزشکی سال 1390(بخش خصوصی و دولتی) 

تعرفه هاي دولتي وخصوصي دندانپزشكي 1390 بالحاظ ويزيتهاي استاني

--------------------------------------------------

کتاب تعرفه خدمات تشخيصي ودرماني دولتي وغيردولتي سال 1389 - آدرس چاپخانه : تهران – خیابان جمهوری اسلامی – نرسیده به چهارراه استانبول – خیابان بابی ساندز- پلاک 36 واحد 2 ( نشر ره آورد تهران 66715474 -021 )

تعرفه هاي محاسبه اي پراسيجرهاي شايع سال 1389

تعرفه خدمات تشخيصي ودرماني دولتي سال 1389

تعرفه هاي خدمات واعمال گلوبال ومابه التفاوت تعرفه سال 1389 ------- اصلاحيه

تعرفه هاي سي عمل گلوبال ديگر علاوه براعمال قبلي سال 1389

تعرفه خدمات دندانپزشکي - دولتي ، غيردولتي 1389

------------------------------------------------------------------------------------

کتاب تعرفه خدمات تشخيصي ودرماني سال 1388 - آدرس چاپخانه : تهران – خیابان جمهوری اسلامی – نرسیده به چهارراه استانبول – خیابان بابی ساندز- پلاک 36 واحد 2 ( نشر ره آورد تهران 66715474 -021 )

تعرفه خدمات تشخيصي ودرماني سال 1388

تعرفه هاي محاسبه اي پراسيجرهاي شايع سال 1388

تعرفه هاي اعمال شايع جراحي ( گلوبال ) 1388

تعرفه آمبولانس خصوصي سال 1388

تعرفه آمبولانس دولتي سال 1388

 ------------------------------------------------------------------------------------

جدول آیتم های اعمال جراحی گلوبال

آخرين ضوابط ودستورالعمل هاي اجرايي سازمان بيمه گر در مراكز تابعه


جزوه آموزشي تعرفه ها" و "بسته هاي خدمات پايه :

                                                                         فهرست تعهدات بيمه پايه خدمات درماني   
                                                                         فصل 1      بسته خدمات دارويي 
                                                                         فصل 2      بسته خدمات دندانپزشکي
                                                                         فصل 3      بسته خدمات قابل ارائه درمطب
                                                                         فصل 4      بسته خدمات پرتوپزشکي 
                                                                         فصل 5      بسته خدمات آزمايشگاهي 
                                                                         فصل 6      بسته خدمات فيزيوتراپي
                                                                         فصل 7      بسته خدمات بستري 
                                                                         فصل 8      بسته خدمات تجهيزات

 

نوشته شده توسط   مهندس ابهری - معاونت درمان
نظرات شما
نام :  
نام خانوادگی :  
ایمیل :
refresh captcha
 
نظر خود را درباره این مطلب بیان بفرمائید  
 
 پیوندها