منوی اصلی
 
 آموزش ضمن خدمت

فایل های آزمون دوره آموزشي نحوه تدوين برنامه مديريت خطر

پنجشنبه نوزدهم شهريور 1394
تعداد بازدید: 1676

جلسه آموزشي فرآيند نويسي و رسم فلوچارت

پنجشنبه دوازدهم شهريور 1394
تعداد بازدید: 2297

دوره آموزشي نحوه تدوين برنامه مديريت خطر - اصلاحيه

پنجشنبه دوازدهم شهريور 1394
تعداد بازدید: 1880

برگزاری دومین کارگاه روش تحقیق پایه

پنجشنبه دوازدهم شهريور 1394
تعداد بازدید: 1925

برگزاری دوره آموزشی تدوین برنامه مدیریت خطر

پنجشنبه بیست و نهم مرداد 1394
تعداد بازدید: 1483
آرشیو Print RSS
 
 پیوندها