منوی اصلی
 
 آموزش ضمن خدمت

فایل های آزمون دوره آموزشي نحوه تدوين برنامه مديريت خطر

پنجشنبه نوزدهم شهريور 1394
تعداد بازدید: 1678

جلسه آموزشي فرآيند نويسي و رسم فلوچارت

پنجشنبه دوازدهم شهريور 1394
تعداد بازدید: 2302

دوره آموزشي نحوه تدوين برنامه مديريت خطر - اصلاحيه

پنجشنبه دوازدهم شهريور 1394
تعداد بازدید: 1883

برگزاری دومین کارگاه روش تحقیق پایه

پنجشنبه دوازدهم شهريور 1394
تعداد بازدید: 1926

برگزاری دوره آموزشی تدوین برنامه مدیریت خطر

پنجشنبه بیست و نهم مرداد 1394
تعداد بازدید: 1486
آرشیو Print RSS
 
 پیوندها