برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی

اعضای کمیته علمی اعتباربخشی

اعضای کمیته علمی اعتبار بخشی دانشگاه

 

احمد میراب

ابراهیم کاظمی

علی اکبر ابهری

فرزانه علیخواه

محمد خوش خلق

منیره داداش زاده

فرشته سلطانی

نسرین میرصمدی

ملیحه حسین پور فیض

کلام اله عباسی

دلفرح

مصطفی شمیزی

محمد رضا خلیلی

هوشنگ سیدان اسکویی

بهروز آهنگری

لطف اله کریمی

شیرین حبیبی

رقیه محمودیان

علی عبادی

جواد درخشان

شریف نیا