جمعه 6 آذر 1394 - 15 صفر 1437
  امروز
جمعه
آذر 1394
6
قمری:15 صفر 1437

میلادی:27 نوامبر 2015
 
 پژوهشها

ارزشیابی فرایند مراقبت از دانش آموز در مراکز بهداشتی درمانی شهری، روستایی و خانه بهداشت شهرستان تبری

يکشنبه هفدهم فروردين 1393
تعداد بازدید: 600

رابطه شاخص های عملکردی با درجه ارزشیابی بخش هایNICU بیمارستان های استان آذربایجان شرقی در سال 1390

يکشنبه چهارم اسفند 1392
تعداد بازدید: 904

مروری بر مدل های تعالی و کیفیت در سیتم های بهداشتی و درمانی

يکشنبه چهارم اسفند 1392
تعداد بازدید: 694

وجود زیرساختهای لازم جهت اجرای اعتباربخشی از دیدگاه مدیران ارشد بیمارستانهای استانهای آذربایجان شرقی

يکشنبه چهارم اسفند 1392
تعداد بازدید: 801

موانع، راهکارها و پتانسیل های اجرای اعتباربخشی در بیمارستان های ایران از دیدگاه مدیران ارشد دانشگاهه

يکشنبه چهارم اسفند 1392
تعداد بازدید: 844

عوارض جراحی کاتاراکت - تهیه کننده : ناهیدنادری کارشناس پرستاری مرکز آموزشی درمانی نیکوکاری

يکشنبه چهارم اسفند 1392
تعداد بازدید: 617

دانش ونگرش مدیران بیمارستانهای آموزشی درمانی دانشگاههای تبریزواردبیل درمورد اعتباربخشی

يکشنبه چهارم اسفند 1392
تعداد بازدید: 702

ویتامینها وموادمعدنی “ Vitamins and minerals’’, Mandy C . Leonard,Pharmd, BCPS - - سرکار

يکشنبه چهارم اسفند 1392
تعداد بازدید: 607

چاقي - ترجمه : اکرم بربريان ، بابک سليماني

يکشنبه چهارم اسفند 1392
تعداد بازدید: 554

ارزيابي و غربالگري تغذيه : اکرم بربريان ، بابک سليماني

يکشنبه چهارم اسفند 1392
تعداد بازدید: 477

تغذیه در ماه مبارک رمضان - سرکار خانم بربریان

جمعه یکم شهريور 1392
تعداد بازدید: 698
آرشیو
 
  امور پژوهشی

برچسب ها :