نظر سنجی
انتظار شما از اداره پرستاری چیست؟  
 لینکها
 
 آخرین اخبار

تکمیل بانک اطلاعاتی نیروی انسانی پرستاری استان آذربایجان شرقی

يکشنبه 1 مرداد 1396
تعداد بازدید: 38

تکمیل شاخص های ملی کیفیت مراقبتهای پرستاری دربالین 1396/04/04

شنبه 27 خرداد 1396
تعداد بازدید: 234

جلسه توجیهی سوپروایزرهای آموزشی در زمینه زخم فشاری و سقوط- مراکز تبریز 1396

سه شنبه 16 خرداد 1396
تعداد بازدید: 201

دعوت به همایش صلاحیت حرفه ای پرستاری

چهارشنبه 6 ارديبهشت 1396
تعداد بازدید: 208

لیست کنگره و همایش های سال 1396

سه شنبه 26 بهمن 1395
تعداد بازدید: 477

ارسال فایل اکسل و راهنمای شناسنامه شاخص های ملی کیفیت مراقبت های پرستاری در بالین

پنجشنبه 7 بهمن 1395
تعداد بازدید: 647

نشست ریاست محترم دانشگاه با مدیران پرستاری استان 3/11/1395

يکشنبه 3 بهمن 1395
تعداد بازدید: 360

مستندات اعلام اسامی پرستاران برگزیده 95

يکشنبه 19 دي 1395
تعداد بازدید: 729

نحوه صدور پروانه صلاحیت حرفه ای پرستاران و گروههای وابسته

شنبه 18 دي 1395
تعداد بازدید: 610

برنامه های مدون تصویب شده پرستاری 1395

سه شنبه 14 دي 1395
تعداد بازدید: 450

فرم مدیریت زخم

چهارشنبه 24 آذر 1395
تعداد بازدید: 624

چک_لیست_اثر_بخشی_آموزش_پرستار به_بیمار

چهارشنبه 24 آذر 1395
تعداد بازدید: 522

پوستر شاخص های ملی کیفیت مراقبتهای پرستاری دربالین

چهارشنبه 24 آذر 1395
تعداد بازدید: 571

پوستر صلاحیت حرفه ای پرستاران

چهارشنبه 24 آذر 1395
تعداد بازدید: 581

پوستر شرح وظایف مراکزمشاوره پرستاری

چهارشنبه 24 آذر 1395
تعداد بازدید: 396

لیست مراکز مشاوره پرستاری در منزل استان آذربایجان شرقی

دوشنبه 15 آذر 1395
تعداد بازدید: 623

ابلاغ فرم های بخشهای مراقبت ویژه پرستاری و راهنمای تکمیل آنها

دوشنبه 15 آذر 1395
تعداد بازدید: 440

برگزاری کارگاه کنترل و درمان زخم در تاریخ سوم آذر 1395

دوشنبه 24 آبان 1395
تعداد بازدید: 465

اولین همایش داروسازی بیمارستانی

چهارشنبه 5 آبان 1395
تعداد بازدید: 572

کنفرانس مدیریت بهبود کیفیت

سه شنبه 23 شهريور 1395
تعداد بازدید: 686

همایشهای بهداشتی درمانی مرداد شهریور مهر آبان سال 1395

دوشنبه 4 مرداد 1395
تعداد بازدید: 796

چک لیست ارزیابی دفتر پرستاری مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانها

دوشنبه 4 مرداد 1395
تعداد بازدید: 884

چک لیست ارزیابی بخش های مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانها

دوشنبه 4 مرداد 1395
تعداد بازدید: 953

همایش پیوند اعضا - دعوتنامه مدیران خدمات پرستاری

شنبه 12 تير 1395
تعداد بازدید: 583

هشتمین همایش بین المللی مدیریت بیمارستانی

دوشنبه 24 خرداد 1395
تعداد بازدید: 691

بسته های آموزشی پرستاری

يکشنبه 23 خرداد 1395
تعداد بازدید: 1170
سه شنبه 7 ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 1406
چهارشنبه 26 اسفند 1394
تعداد بازدید: 929
يکشنبه 4 بهمن 1394
تعداد بازدید: 1807
سه شنبه 22 دي 1394
تعداد بازدید: 1376
يکشنبه 6 دي 1394
تعداد بازدید: 1138
چهارشنبه 18 آذر 1394
تعداد بازدید: 2333
چهارشنبه 18 آذر 1394
تعداد بازدید: 2215

برگزاری جلسه سوپروایزرین بالینی

چهارشنبه 29 مهر 1394
تعداد بازدید: 1565

راهنمای مراقبتهای پرستاری در NICU

يکشنبه 21 تير 1394
تعداد بازدید: 2145

راهنمای جامع نظام مراقبت بیماریهای واگیر برای پزشک خانواده

يکشنبه 21 تير 1394
تعداد بازدید: 1484

جدول گزارش بیماریهای واگیر و غیر واگیر

يکشنبه 21 تير 1394
تعداد بازدید: 1635

تاثیر کارگاه روش تحقیق بر دانش کارکنان بالینی دانشگاه علوم پزشکی در آذربایجان شرقی

يکشنبه 21 تير 1394
تعداد بازدید: 1182

پیشنهادات برای ضدعفونی و استریلیزاسیون در مکانهای درمانی

يکشنبه 21 تير 1394
تعداد بازدید: 1293

بررسی موانع مشارکت پرستاران در امر پژوهش در مراکز آموزشی – درمانی تبریز 1393

يکشنبه 21 تير 1394
تعداد بازدید: 1235

همايش بهترين عملكرد در مراقبتهای بهداشتی

شنبه 22 فروردين 1394
تعداد بازدید: 1250
يکشنبه 16 فروردين 1394
تعداد بازدید: 1333

وضعیت بیماری ابولا در جهان

شنبه 16 اسفند 1393
تعداد بازدید: 1259

فلوچارت اقدامات لازم در مواجهه های شغلی کارکنان برای عفونت های HBV - HCV - HIV

شنبه 16 اسفند 1393
تعداد بازدید: 1642

دستورالعمل های WHOبرای غربالگری و درمان ضایعات پیش سرطانی جهت پیشگیری از سرطان سرویکس

شنبه 16 اسفند 1393
تعداد بازدید: 1000

ابولا چیست

شنبه 16 اسفند 1393
تعداد بازدید: 1472

گزارش عملکرد کمیته پژوهشی مرکز آموزشی درمانی سینا

شنبه 16 اسفند 1393
تعداد بازدید: 1435

دستورالعمل كشوري كنترل بيماري دنگ

شنبه 16 اسفند 1393
تعداد بازدید: 1353

سومين كنگره اخلاق پرستاري در تاريخ 16و 17 ارديبهشت سال 94

چهارشنبه 8 بهمن 1393
تعداد بازدید: 1258

درخواست برخورداري از مزاياي قانون ارتقاء بهره وري كارانه و .... پرستاران

چهارشنبه 12 آذر 1393
تعداد بازدید: 1725
آرشیو