نظر سنجی
انتظار شما از اداره پرستاری چیست؟  
 لینکها
 
 آخرین اخبار

شرکت در دوره آموزش ضمن خدمت- مدیران پرستاری - 1396

دوشنبه 27 شهريور 1396
تعداد بازدید: 52

آموزش های مداوم گروه پرستاری در سال 1396

سه شنبه 21 شهريور 1396
تعداد بازدید: 64

فهرست برنامه های بازآموزی گروه پرستاری استان در سال 1396

يکشنبه 5 شهريور 1396
تعداد بازدید: 145

تکمیل بانک اطلاعاتی نیروی انسانی پرستاری استان آذربایجان شرقی

يکشنبه 1 مرداد 1396
تعداد بازدید: 200

تکمیل شاخص های ملی کیفیت مراقبتهای پرستاری دربالین 1396/04/04

شنبه 27 خرداد 1396
تعداد بازدید: 358

جلسه توجیهی سوپروایزرهای آموزشی در زمینه زخم فشاری و سقوط- مراکز تبریز 1396

سه شنبه 16 خرداد 1396
تعداد بازدید: 300

دعوت به همایش صلاحیت حرفه ای پرستاری

چهارشنبه 6 ارديبهشت 1396
تعداد بازدید: 257

لیست کنگره و همایش های سال 1396

سه شنبه 26 بهمن 1395
تعداد بازدید: 555

ارسال فایل اکسل و راهنمای شناسنامه شاخص های ملی کیفیت مراقبت های پرستاری در بالین

پنجشنبه 7 بهمن 1395
تعداد بازدید: 780

نشست ریاست محترم دانشگاه با مدیران پرستاری استان 3/11/1395

يکشنبه 3 بهمن 1395
تعداد بازدید: 424

مستندات اعلام اسامی پرستاران برگزیده 95

يکشنبه 19 دي 1395
تعداد بازدید: 881

نحوه صدور پروانه صلاحیت حرفه ای پرستاران و گروههای وابسته

شنبه 18 دي 1395
تعداد بازدید: 774

برنامه های مدون تصویب شده پرستاری 1395

سه شنبه 14 دي 1395
تعداد بازدید: 512

فرم مدیریت زخم

چهارشنبه 24 آذر 1395
تعداد بازدید: 781

چک_لیست_اثر_بخشی_آموزش_پرستار به_بیمار

چهارشنبه 24 آذر 1395
تعداد بازدید: 591

پوستر شاخص های ملی کیفیت مراقبتهای پرستاری دربالین

چهارشنبه 24 آذر 1395
تعداد بازدید: 675

پوستر صلاحیت حرفه ای پرستاران

چهارشنبه 24 آذر 1395
تعداد بازدید: 681

پوستر شرح وظایف مراکزمشاوره پرستاری

چهارشنبه 24 آذر 1395
تعداد بازدید: 476

لیست مراکز مشاوره پرستاری در منزل استان آذربایجان شرقی

دوشنبه 15 آذر 1395
تعداد بازدید: 822

ابلاغ فرم های بخشهای مراقبت ویژه پرستاری و راهنمای تکمیل آنها

دوشنبه 15 آذر 1395
تعداد بازدید: 530

برگزاری کارگاه کنترل و درمان زخم در تاریخ سوم آذر 1395

دوشنبه 24 آبان 1395
تعداد بازدید: 549

اولین همایش داروسازی بیمارستانی

چهارشنبه 5 آبان 1395
تعداد بازدید: 691

کنفرانس مدیریت بهبود کیفیت

سه شنبه 23 شهريور 1395
تعداد بازدید: 776

همایشهای بهداشتی درمانی مرداد شهریور مهر آبان سال 1395

دوشنبه 4 مرداد 1395
تعداد بازدید: 882

چک لیست ارزیابی دفتر پرستاری مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانها

دوشنبه 4 مرداد 1395
تعداد بازدید: 977

چک لیست ارزیابی بخش های مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانها

دوشنبه 4 مرداد 1395
تعداد بازدید: 1066

همایش پیوند اعضا - دعوتنامه مدیران خدمات پرستاری

شنبه 12 تير 1395
تعداد بازدید: 673

هشتمین همایش بین المللی مدیریت بیمارستانی

دوشنبه 24 خرداد 1395
تعداد بازدید: 786

بسته های آموزشی پرستاری

يکشنبه 23 خرداد 1395
تعداد بازدید: 1304
سه شنبه 7 ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 1519
چهارشنبه 26 اسفند 1394
تعداد بازدید: 1057
يکشنبه 4 بهمن 1394
تعداد بازدید: 1926
سه شنبه 22 دي 1394
تعداد بازدید: 1476
يکشنبه 6 دي 1394
تعداد بازدید: 1205
چهارشنبه 18 آذر 1394
تعداد بازدید: 2477
چهارشنبه 18 آذر 1394
تعداد بازدید: 2297

برگزاری جلسه سوپروایزرین بالینی

چهارشنبه 29 مهر 1394
تعداد بازدید: 1670

راهنمای مراقبتهای پرستاری در NICU

يکشنبه 21 تير 1394
تعداد بازدید: 2275

راهنمای جامع نظام مراقبت بیماریهای واگیر برای پزشک خانواده

يکشنبه 21 تير 1394
تعداد بازدید: 1603

جدول گزارش بیماریهای واگیر و غیر واگیر

يکشنبه 21 تير 1394
تعداد بازدید: 1736

تاثیر کارگاه روش تحقیق بر دانش کارکنان بالینی دانشگاه علوم پزشکی در آذربایجان شرقی

يکشنبه 21 تير 1394
تعداد بازدید: 1288

پیشنهادات برای ضدعفونی و استریلیزاسیون در مکانهای درمانی

يکشنبه 21 تير 1394
تعداد بازدید: 1382

بررسی موانع مشارکت پرستاران در امر پژوهش در مراکز آموزشی – درمانی تبریز 1393

يکشنبه 21 تير 1394
تعداد بازدید: 1329

همايش بهترين عملكرد در مراقبتهای بهداشتی

شنبه 22 فروردين 1394
تعداد بازدید: 1311
يکشنبه 16 فروردين 1394
تعداد بازدید: 1434

وضعیت بیماری ابولا در جهان

شنبه 16 اسفند 1393
تعداد بازدید: 1297

فلوچارت اقدامات لازم در مواجهه های شغلی کارکنان برای عفونت های HBV - HCV - HIV

شنبه 16 اسفند 1393
تعداد بازدید: 1717

دستورالعمل های WHOبرای غربالگری و درمان ضایعات پیش سرطانی جهت پیشگیری از سرطان سرویکس

شنبه 16 اسفند 1393
تعداد بازدید: 1050

ابولا چیست

شنبه 16 اسفند 1393
تعداد بازدید: 1572

گزارش عملکرد کمیته پژوهشی مرکز آموزشی درمانی سینا

شنبه 16 اسفند 1393
تعداد بازدید: 1523
آرشیو